<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4170738422775504353\x26blogName\x3d%E2%99%A5+syuti+moimoi+%E2%99%A5\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://syutilicious.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://syutilicious.blogspot.com/\x26vt\x3d8140771146641954367', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
OBLIVIATE;
Muse
Specs
Way Out
Credits
+ follow DashboardGratisan Musik
Menghargai dan Dihargai.
SundaySunday, August 12, 2012


Kadang-kala kita lupa dekat mana kita berada. Bila Allah dah beri banyak kesenangan, kita alpa. Bukan kita, aku. Huhu! Bila susah hati, baru nak nangis sampai bengkak mata. Salah siapa? Tak guna bertanya kalau dah tahu.

Kadang-kala kita lupa, siapa yang mencipta kita. Sampai kita agungkan benda lain dari yang sepatutnya. Hingga satu saat, bila kita lemah baru nak berfikir dengan elok. Masa tu lah baru tahu siapa dengan kita dan siapa tidak. Benar Allah tidak menjauhkan diriNya daripada kita. Tapi kita yang seharusnya mendekatiNya. Lalainya lah aku Ya Allah :'(

Bukan tak pernah nak berubah. pernah tapi perasaan insaf tu datang sekejap. Entah syaitan apa yang kuat sangat menghasut. Cemburu melihat kebahgiaan orang lain tapi tak sedar nikmat kebahgian yang Allah dah bagi dalam diam. Itu pon susah nak bersyukur. Hinanya aku, Ya Allah :(


Semoga akhir Ramadhan ini Kau kurniakan kami sekeluarga nikmatMu yang tak terhingga. Amin!

#Aku menulis bukan untuk berlagak alim. Sekadar luahan perasaan. Huhu!